HUẤN LUYỆN CHIM CHÀO MÀO

Phương pháp huấn luyện chim chào mào bổi hót hay và hót nhiều chào mào bổi này có thể đấu với bất con chào mào mồi khác và cách huấn luyện chim chào mào má trắng thành chim mồi.